Prislista

Priserna gäller för tidigare Svenska Telebolagets kunder från 2015-01-01

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inkl. moms

 

Prisplan Månadskostnad
Telebas 165

Tr
afikkostnader
Öppningsavgift
M
inutavgift
Samtal till mobila nätet 0,99 1,99
Samtal till fasta nätet 0,99 0,25
075, 077, 078 0,99 0,25
11414, 1177 0,99 0,25
Fröken ur 0,99 0,25
SMS(st) 2,49

Prisplan

Månad
skostnad
Telesmart 135

Tr
afikkostnader
Öppningsavgift
M
inutavgift
Samtal till mobila nätet 0,99 0,69
Samtal till fasta nätet 0,15 0,25
075, 077, 078 0,15 0,25
11414, 1177 0,15 0,25
Fröken ur 0,15 0,59
SMS(st) 2,49

Prisplan

Månad
skostnad
Telekoll 287
1000 fria minuter inom Sverige ingår per månad*
*Kostnader för trafik till utlandet, betalsamtal och innehållstjänster ingår ej.

Tr
afikkostnader

Öppningsavgift

M
inutavgift
Samtal till mobila nätet 0,99 1,99
Samtal till fasta nätet 0,99 0,25
075, 077, 078 0,99 0,25
11414, 1177 0,99 0,25
Fröken ur 0,99 0,25
SMS(st) 2,49

N
amn

Månad
skostnad
Telesnål 89
Telesnål – Minimidebitering 178

Tr
afikkostnader

Öppningsavgift

M
inutavgift
Samtal till mobila nätet 0,99 1,89
Samtal till fasta nätet 0,99 0,89
075, 077, 078 0,99 0,89
11414, 1177 0,99 0,89
Fröken ur 0,99 0,89

 

 

Tilläggstjänster Pris  
Abonnemangstelefon 49 Per månad
Fakturaavgift* 39 Per faktura
Flytt till annan adress 550 Engångsavgift
Hemligt nummer Kostnadsfritt
Inträdesavgift 349 Engångsavgift
Nummerpresentation 25 Per månad
Prisgaranti 29 Per månad
Röstbrevlåda – Fastnät 15 Per månad
Öppning efter skuld 265 Engångsavgift